Антония Янакиева

Професор

Какво искам да променя в София:

Здравна култура, въздух и околна среда

Професионална биография  

Родена на 28.10.1982 г. в гр. София. Завършва с отличие 73 СОУ „Владислав Граматик“. През 2008 г. придобива ОКС Бакалавър в Университет за приложни науки, Карлсруе, Германия по специалността „Международен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицински Университет – София, Факултет по обществено здраве. През 2012 г. придобива ОКС „Доктор“ по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията след публична защита на дисертационен труд на тема „Маркетинг на дейността Медицински патронаж в домашни условия“. От 2009 г. е асистент в Катедрата по здравна политика и мениджмънт. През 2014 г. заема академичната длъжност Доцент, а през 2017 г. академичната длъжност Професор. От 2017 г. е Ръководител на Катедрата по Оценка на здравните технологии към ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, МУ-София.

Антония Янакиева участва в повече от 80 научни публикации в български и международни издания, в т.ч. самостоятелно и в екип. Основните теми на научните разработки са свързани със здравния мениджмънт, здравна политика и здравния маркетинг, управление и организация на здравеопазването, медицински грижи в дома, международно здравно сътрудничество, оценка на здравните технологии и др. Автор и съавтор е на 4 монографии и учебници. 

Член е на 

  • Общото Събрание на Медицински Университет – София;
  • Академичен съвет на Медицински Университет – София;
  • Факултетен Съвет на Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет – София;
  • Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ);
  • International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics;
  • Председател на Българско Научно Дружество по Обществено Здраве (2018-2020)
  • Председател на Партньорска асоциация за медицинско и здравно образование в Източна Европа и Централна Азия

Проф. Янакиева участва в редица международни и световни конгреси, симпозиуми, форуми и конференции в страната и в чужбина. Преминала е специализирани обучения и специализации в сферата на организация на здравеопазването, обучението, биоетиката и оценката на здравните технологии в Австрия, Германия, Англия, САЩ и др. 

Участва в редица проекти на национално и международно ниво. 

Владее немски и английски език.

За каква София работя? 

Като столица на България, София привлича все повече и повече млади хора, които идват тук с мечти и надежда за по-добър живот. За да се случи това аз ще работя за по-добро здравеопазване, което да ги запази здрави, а не да ги лекува. Като преподавател във Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ имам възможността да работя с всички професии в сферата на здравеопазването и да се запознавам от първо лице с трудностите и бариерите, пред които те се изправят ежедневно. Това ми дава широка перспектива какво трябва да се реформира и какво да се доразвие, за да станем пример за подражание сред Европейските столици. 

Организацията в здравеопазването засяга както медицинското и здравно образование на професионалистите, така и здравното образование на гражданите. Инициативите, които могат да се предприемат, засягат прякото опазване на здравето на нацията, но и предприемчивост за промяна на начина на живот и околната среда на всеки един от нас. Доброто образование е единственият начин да се справим с липсата на лична отговорност към собственото си здраве, но и здравето и живота на хората в града. Това засяга моралните и етични норми, както и последствията от нашите действия. Затова здравната грамотност и превантивните програми имат за цел да образоват и като последствие да променят начина на живот и околна среда. Най-известният Хипократов принцип, пред който до ден днешен полагат клетва лекарите, е „Primum non nocere“ – „На първо място не причинявай вреда“! 

3 конкретни казуси, които искам да реша 

  • Казус 1: Запазване и подобряване здравето на столичани. Повишаване на здравната грамотност. По-лесен достъп до здравеопазване.
  • Казус 2: По-чист въздух за всички нас
  • Казус 3: По-добра околна среда за живеене, придвижване, отглеждане на деца

Нека ти разкажа повече за себе си

Родена съм в София, на ул. Пиротска и по-голямата част от живота си съм живяла в центъра на София. Смятам, че родителите ми са ми дали всичко по силите си и са използвали всички възможности, за да съм това, което съм сега. Гордея се с образованието си от Германия, защото да се справиш с образователната система в чужда държава с всички предизвикателства и трудности означава, че си по-добър от другите. 

Върнах се в България, защото смятам, че само тук мога да способствам за промяна. И защото тук слънцето и домът са най-топли. 

Била съм на пет континента и не смятам да спирам да пътувам. Но искам винаги да се връщам тук.

ВИЗИЯ / МЕЧТА

Духовно развитие – да се подобрявам всеки ден!

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.