Предложението ни за по-бързо премахване на старите коли е прието

 ДОБРА НОВИНА! Предложението ни за съкращаване на сроковете за премахване на изоставените автомобили от улиците беше прието и вече официално е в сила.

Успяхме да постигнем над 4 пъти по-кратки срокове. Така, минималният възможен срок за премахване на старите коли от общинските и държавните площи вече е 6 месеца, вместо досегашните 27 месеца.

През м. септември 2020 г. екипът ни внесе детайлно мотивирано предложение до МОСВ, МВР и МТИТС с искане за промени в нормативната уредба, които ще позволят по-бързо премахване на изоставените автомобили от улиците на града. В продължение на няколко месеца водихме активна комуникация с трите ресорни министерства, както и с ИА „Автомобилна администрация“.

С Постановление № 420 на Министерски съвет от 31.12.2020 г. предложенията ни бяха приети и обнародвани на 08.01.2021 г.

С направените изменения на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, за излязло от употреба ще се счита всяко МПС, чийто технически преглед е изтекъл преди повече от 3 месеца, вместо досегашните 24 месеца.

Преди пристъпване към принудително премахване, изоставеният автомобил се стикира с предупреждение и собственикът му разполага с още 3 месеца, в които може да премахне автомобилът доброволно или да премине ГТП.

Промените се отнасят само за изоставени автомобили върху държавни и общински имоти – улици, тротоари, паркове, градинки и площадки.

Благодарим за бързата и отзивчива реакция на отговорните министри и техните екипи, с които през последните месеци водихме конструктивен и професионален диалог, лишен от излишна политическа демагогия.

Направените изменения разрешават дългогодишен проблем пред общинските власти, които често бяха изправени пред законова невъзможност да премахват видимо изоставени автомобили от публичните пространства в градовете. Промените ще позволят както на София, така и на общините в цялата страна да премахват много по-бързо изоставените автомобили, с които са заринати обществените площи – улици, тротоари, градинки и площадки. Така освен повече места за паркиране, ще осигурим и по-приветлива и уредена градска среда.

Призоваваме Йорданка Фандъкова, всички районни кметове и ЦГМ да създадат бърза реогранизация на утвърдените до момента процедури, за да бъде осигурено по-бързото и по-ефективно премахване на изоставените автомобили от публичните пространства на София.

ПРОМЕНИТЕ СА ФАКТ! Да се възползваме от тях!

На 18.01.2021 г. Борис Бонев внесе в Столичния общински съвет доклад за изменение на общинската наредба, с който предлагаме синхронизиране на общинския срок с новия, съкратен срок от националната наредба, улесняване на процедурата на районните администрации за премахване на ИУМПС, както и въвеждане на срок от 1 месец за реакция по сигнали на граждани за изоставени автомобили.

Сподели нашата визия за София

Подкрепи ни с дарение, за да продължим борбата за по-доброто бъдеще на София
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Подкрепи ни с дарение, за да продължим борбата за по-доброто бъдеще на София