лого
Настояваме за отмяна на новата цена на билета
25.04.2016

Днес (понеделник, 25.04.2016 г.), екипът на Спаси София внесе в Столична Община писмо адресирано до г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на София, г-н Елен Гердижков – председател на Столичен общински съвет и г-жа Екатерина Йорданова – председател на Постоянна комисия по транспорт и туризъм към СОС, с копие до г-н Веселин Пенев – областен управител на София. Копие беше изпратено и до всички общински съветници.

С това писмо изразяваме нашите категорични искания за отмяна на взетото решение за поскъпване на цената на билета и талоните, както и изцяло да бъдат преразгледани и коригирани докладите и икономическата рамка на ЦГМ, но този път след сериозен диалог с граждани и граждански организации.

Излъченият репортаж на журналиста Марин Николов по НОВА Телевизия е поредният, описващ съмнения за корупционни практики, ощетяващи с милиони жителите на София. След години наред некомпетентно и лошо управление на ЦГМ, както и много скандали свързани със сегашното ръководство, то днес напълно е изгубило своята легитимност и не може да продължава да изпълнява своите задължения. Общественото мнение в момента категорично изразява своето несъгласие да плаща завишени цени, с които да се покрива неефективно управление, далавери и корупция, лично богатство на директори, техните „20 годишни приятелства” и обръчи от фирми!

С писмото, Спаси София призовава за отговорна, адекватна и бърза реакция преди всичко от страна на кмета, г-жа Фандъкова, както и от страна на всички общински съветници без значение от тяхната партийна принадлежност. Убедени сме, че е техен неотменим дълг да защитават обществения интерес от злоупотреби. В противен случай, усърдно създаваният образ на честно и открито управление с #ВидимиРезултати ще понесе непоправими щети и ще доведе до трайна загуба на доверие от страна на гражданите.

Жалба за отмяна на увеличението на цената на билета

ДО
Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична община

Елен Герджиков
Председател на Столичен общински съвет

Екатерина Йорданова
Председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм

КОПИЕ ДО
Веселин Пенев
Областен управител
на София област

ЖАЛБА
от
Гражданска инициатива “Спаси София”
относно промени в Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Уважаема г-жо Фандъкова,
Уважаеми г-н Герджиков,
Уважаема г-жо Йорданова,

С оглед на събитията от последните дни и разкритията за съмнителни обществени поръчки, възлагани от Център за градска мобилност, Ви молим да предприемете спешни действия за адекватно, независимо и прозрачно преразглеждане на параметрите на икономическите рамки, на база които общинските съветници от политическата група на ПП ГЕРБ в СОС г-жа Екатерина Йорданова, г-н Зафир Зарков и г-н Орлин Иванов предложиха увеличение на цената на картата за еднократно пътуване в София с 60% и на талоните с 50%.

Припомняме, че основният аргумент посочван в подкрепа на увеличението беше, че икономическите рамки и доклади са изработени от експертите на ЦГМ и цитираните в тях стойности са реални. Беше посочена себестойност на едно пътуване от 1,64лв., която обществото трябваше да приеме на доверие, тъй като подробни разчети и обяснения за тази цена така и не бяха публикувани. Още по-притеснително е, че тази стойност се прие като неподлежаща на промяна, което би било вярно твърдение, само ако общинското дружество Център за Градска Мобилност ЕАД се управляваше отговорно, прозрачно и ефективно. Редица журналистически разследвания в последните години категорично показват, че това не е така, а най-пресният пример, довел до оставката на зам.-кмета Любомир Христов, е за монтаж на спирки с двойно завишена цена.

Несъмнено сте запознати с обществените настроения в момента и категоричното несъгласие на гражданите на София да плащат завишени цени, с които да се покрива неефективно управление, далавери и корупция, лично богатство на директори, техните „20 годишни приятелства” и обръчи от фирми! Сегашното ръководство на ЦГМ е изцяло компрометирано и обществото няма доверие в неговата експертност и добри намерения.

Заради гореизброеното ви призоваваме веднага да пристъпите към отмяна на взетото решение за поскъпване на цената на картата за еднократно пътуване и талоните за многократно пътуване, както и изцяло да бъдат преразгледани и коригирани докладите и икономическата рамка на ЦГМ.

Ваш неотменим дълг е да защитите обществения интерес от злоупотреби. В противен случай, усърдно създаваният образ на честно и открито управление с видими резултати ще понесе непоправими щети и ще доведе до трайна загуба на доверие от страна на гражданите. Очакваме бърза и отговорна реакция от всички вас.

Източник на снимката: БГНЕС