Защо влизам в битката за София?

През годините винаги съм била активно ангажирана в Сдружението, познавам проблемите на Район „Панчарево“, където и живея. От професионалния ми като юрист съм научена да предлагам и намирам решението им, а като част от група активни граждани не се отказвам и упорито отстоявам исканията ни на всяко ниво. Смятам, че заедно с хората и в пряка връзка с тях, можем да постигнем много.

Горд жител съм на Район Панчарево и искам нашата общност да живее не само в най-хубавия, но и в един от най-уредените софийски райони, който, освен че е наш дом, е и любимо място на всички столичани и гостите на София.

Какво искам да променя?

  • Инфраструктура- изграждане на улици и тротоари в селата и свързващите ги със София като Самоковско шосе, Патриарх Герман, Лозенски път, подлез или надлез над Околовръстно шосе при Казичене.
  • Сметоизвозване- качествен контрол и ясни мерки за решаване на проблема със зеления отпадък, както и ликвидиране на незаконните сметища като тези около Панчаревското езеро, река Искър, Бистришка река
  • Решаване на проблема с детските заведения и училища.

Коя съм аз…

Родена съм с София, живея в район Панчарево. Омъжена съм с две деца. Завърших право в СУ „Климент Охридски“ и работя по специалността си до момента. Граждански активист от „Сдружение за развитие на Панчарево и Кокаляне“, в което работим по решаване на проблемите на района от години.