Записки от дискусията за Камбаните, проведена в Чешкия център на 10 октомври 2017г.

1 – Христо Илиев – ръководител на проекта за Камбаните

 • разказа историята на камбаните и настоящото състояние на монумента;
 • разясни какви дейности включва проектът ни;
 • показа снимки на две от изпълнените дейности – бетона и осветлението;

2 – Гостите

Милена Каменова – архитект:

 • ценни са такива паметници, да не си рушим историята, трябва да се поддържа;
 • разказа как е направено орто-фото и геодезическото заснемане;
 • разказа за миналото на паметника – как децата са се опитвали да се включат в асамблеята “Знаме на мира”;
 • налага се и реставриране на някои камбани, но това би било много скъпо.

Димитър Димитров – Free Sofia Tour:

 • развеждат туристите основно из центъра, тъй като логистично е трудно да се ходи до други места, особено до Камбаните;
 • имат голям интерес към наследството ни от социализма, защото туристите от Западна Европа нямат такова нещо;
 • Камбаните имат голям икономически и туристически потенциал;
 • те са прехода между града и планината, говорим за труден достъп до планината, същото важи и за камбаните;

Румен Доновски – зам-директор на Италианския лицей:

 • 70 000 лв е годишният бюджет, който министерство на културата отпуска на Италианския лицей за поддръжка на Камбаните и парка. Не се инвестира в озеленяване и поддръжка на паметника и парка, защото няма средства.
 • обясни за намерения и разговори за прокарване на вода там – към момента без резултат, водоснабдяването е прекъснато от близките строежи;
 • разказа за годините, в които камбаните са били свалени и занесени на съхранение в лицея, заради плановете да се събори паметника през 1996г;
 • били са 380 дка, сега са 105 дка, има апетити за застрояване, като нищо може да се свалят и на 55 дка след няколко години;
 • теренът на Камбаните е в землището на с. Бистрица (район Витоша) и на с. Панчарево (район Панчарево);
 • лицеят е стопанин и носи отговорност за монумента, но средствата са недостатъчно за облагородяване или нормална поддръжка;

 • Христо зададе по два въпроса на гостите – носят ли Камбаните социалистически смисъл, могат ли да се нарекат социалистически паметник? Отговорът беше категорично не. Единственото, което би могло да се обвърже със социализма, е времето, в което са издигнати. Още повече, че ако сега трябва да се издига подобен паметник, то държавата не би го направила поради липсата на ресурси и средства.
 • Вторият въпрос беше каква е разликата между Паметника на НДК и Камбаните, защото по форумите се заговори, че след бутането на паметника пред НДК е ред на Камбаните. Освен че са построени по едно и също време и че е излято огромно количество бетон в двата паметника, друго общо нямат – нито откъм визия, нито откъм послание, нито откъм привързаност на софиянци към тях.

3 – Дискусия с всички гости в залата

 • Какви мерки взима Италианският лицей като стопанин на Камбаните за подобряване на паметника и за парка около него? – за жалост никакви. Парите не стигат за охрана дори.
 • Защо лицеят стопанисва този паметник и парка към него? – Вследствие на министерско постановление, спуснато от Министерство на културата през 1992г. Не стана ясно как точно и дали е имало желание от страна на Лицея да поеме поддръжката на Камбаните. Монументът просто е предаден на лицея за стопанисване от страна на министерството.
 • Обмисля ли на този етап и участвал ли е преди лицеят в програми като Норвежката програма за сътрудничество? – Не
 • Организира ли лицеят за своите ученици дейности на Камбаните? – Много рядко, почти никога. (Тоест монументът не е кауза за Италианския лицей, вероятно няма усещане при учениците, че трябва да се грижат за него по един или друг начин)

 • Как точно се изразходват тези 70 000 лв бюджет? – 4000лв на месец за охраната – заплата, осигуровки, поддръжка; 200-250лв ток; 8000лв за почистване. Критика относно дейностите на Италианския лицей бе отправена от някои гости от публиката, особено от живущите в района – ако средствата са само за охрана, то простата сметка показва, че месечно това са повече пари от минимални заплати, както бе споделено от г-н зам. директора.
 • неотговорен или непълно отговорен остана и въпрос от публиката относно изминали инициативи, прокарани от Италианския лицей, с цел по-добрата поддръжка на монумента и пространството наоколо. Вероятно ако изобщо е имало такива не са довели до добри резултати.
 • Нескрити останаха и съществуващи разногласия между лицея и живущите в района, в частност едно от последните почиствания на гората около Камбаните.
 • във връзка с осветлението в района представителят на Италианския лицей сподели, че такова липсва поради вандализъм, докато месните жители изказаха опасения, че същото е било умишлено премахнато преди дълги години. Мартин от публиката сподели, че по негови лични дългогодишни наблюдения осветление в района действително не е имало, като същото изглежда цялостно прекъснато, по-скоро не резултат от вандализъм, а от липсата на поддръжка от ранните години на Прехода;
 • извод: има нужда от повече дискусия и намаляване на напрежението между живущи около монумента и лицея;
 • Преди години (според някои преди около 10, т.е. към 2007г.) чешмичката в северната част работеше и имаше водоснабдяване. На въпрос дали когато е спряно подаването на вода Лицеят се е поинтересувал да потърси сметка и причини, бе отговорено, че има множество преписки по случая, но резултати – нулеви.

 • Какво е състоянието на бетона? Направени ли са качествени проби и замервания? – визуалното му състояние не предполага нужда от по-задълбочено изследване. В добро състояние е.
 • Кой позволява продаване и застрояване на парцели от парка около Камбаните? – Въпрос, особено вълнуващ по-голямата част от публиката и многократно поставен.
 • Хора, живеещи около парка на Камбаните, се оплакаха как никой не поддържа парка – гората е болна, никой не почиства. Те сами са чистили тази пролет. Смятат че трябва поддръжка не само на паметника, но и на парка. Все още има неизвозени клони. Имало е проблем с лицея – защо самоволно правят дейности на територията на парка.
 • Кой е скулптор на паметника? Кои са неговите създатели? Да се влезне в контакт с тях, за да се вземе и тяхното мнение за символиката на монумента и за поддръжката и реставрацията му. Крум Дамянов е авторът му, има изложба наблизо до Чешкия център, да се отиде да се говори с него.
 • В какво състояние са стоманените въжета на камбаните от високия монумент? Дали има човек, който би могъл да свири тъй като това се явява своеобразен музикален инструмент? Това е най-големият перкусионен инструмент в страната. Има ли в света друг от подобен характер? Камбаните нямат аналог в света.
 • Кой определя какви камбани да се поставят там? Каква е процедурата?
 • да се изготви в Министерство на културата правилник кой може да поставя камбани, защото в последните години се поставиха частни камбани, а не на държави какъвто е първоначалният замисъл;

 • да прегледаме ОУП около камбаните тъй като малкият път водещ към тях е предвиден като голям път;
 • Камбаните имат доста библейско значение – отгоре погледнати са като кръст, символизиращ Иисус Христос, обръчът от камбани са като пелерина на която са закачени звънци, 24 са стълбите към Камбаните – изцяло християнска символика, 7 са горе камбаните – отново библейско число. Тази информация е нужно да бъде намерена официално или такива въпроси да бъдат отправени към създаделите/скулпторите на паметника, вероятно това е само един прочит на символиката.
 • монументът определено възбужда въображението на всеки и може да се представи по изключително интересен начин на туристите;
 • предложение първо да се направи подробен ПУП на 105-те дка, за да не се пипат в бъдеще или застрояват, после да се пусне конкурс към КАБ, САБ и другите подобни организации за цялостен проект как трябва да изглежда парка, как да се облагороди, как да се развива
 • пътят към Камбаните не съществува в кадастъра (проверихме след дискусията – има си го);
 • Стефан Марков от СОС беше в залата, каза, че следи с интерес дискусията, води записки и взима опит за други подобни казуси. Все още е млад общински съветник, само от 2 години, така че няма подробна информация за казуса с Камбаните, единствено има лични впечатления от монумента, когато е ходил на място;
 • повдигна се въпросът дали изобщо лицеят иска да е стопанин на Камбаните, стигна се до заключение, че всеки прехвърля отговорността на другия, рядко някой иска да стопанисва нещо и се опитва да го прехвърли на друг, министерство на културата например е трябвало да създаде отделен щат от хора, които да стопанисват Камбаните, вместо това са решили да прехвърлят отговорността на подопечното му училище в Горна баня;
 • трябва да се изготви цялостна стратегия за уреждане на статута на прилежащите декари, реставрацията и бъдещото развитие на паметника – всичко това с цел да се запази сегашния му вид, Подобна стратегия би означавала също и повече отношение към монумента от институциите, както и повече обществено внимание.