Browse By

Нощен транспорт

През последните години София се утвърди като най-големият притегателен център за компании с нестандартно работно време, а от скоро – и като все по-популярна туристическа дестинация. Въпреки това, София остава последният толкова голям град в Европа без подобна услуга. Доказано е, че градовете със система за нощен градски транспорт осигуряват много повече възможности за бизнеса, културния и развлекателния живот, туризма, подобряват мобилността и гарантират по-висока безопасност както на пътя, така и в кварталите.

Ако искаме София наистина да е приветлив за иновативния бизнес, Общината трябва да осъзнае, че има хора, които работят с нестандартно работно време, че животът в града не спира. София не спи! София работи, изобретява, празнува, вдъхновява непрестанно. Нашият град е буден, но след 23:30 часа, всяка вечер, възможността му да се придвижва с градски транспорт му се отказва, а такситата остават единствена алтернатива.

Нашият екип иска това да се промени. Затова преди две години детайлно проучихме всички възможности, разработихме и безвъзмездно предложихме на Столичната община система от седем нощни автобусни линии, гарантираща адекватното обслужване на софиянци, които, противно на мнението на администрацията, не заспиват в 23:30 часа.

Затова започваме обширна кампания за въвеждане на нощен транспорт, който да позволи на София да заживее пълноценно. Ключова част от кампанията е инициираната от нас подписка, целяща да даде ясен сигнал за непримиримост и да създаде силен обществен натиск, който да накара Общината да влезе в 21-ви век.

Дата Място Час
16.09.2017 (събота)
  • бул. Витоша при кръстовището с ул. Солунска
След 11ч
17.09.2017 (неделя)
  • бул. Витоша при кръстовището с ул. Солунска
След 11ч

Настояваме пред кмета на Столичната община, г-жа Фандъкова, в контекста на предизборните й обещания и задълженията да развива София като зелен, устойчив и иновативен град, да поеме следните задължения:

  1. Да предложи на Столичен общински съвет, в бюджета на Столичната община за 2018 г., да бъдат заложени средства за осигуряване на нощен автобусен градски транспорт със следните параметри:
    1. Седем линии с маршрути и разписание според предложението на Спаси София, внесено заедно с настоящата подписка.
    2. Интервал на движение между колите обслужващи линиите от 30 минути.
    3. Обособяване на централна трансферна спирка за нощния градски транспорт на пл. Св. Неделя.
  2. Да предложи изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за добавянето на нови и изменянето на съществуващите превозни документи, отчитайки наличието на система за нощен градски транспорт;

За да постигнем успех, трябва да съберем реални подписи на хартиен носител. Затова помогнете на себе си и нашия град и изтеглете и разпечатайте копие на бланката за подписката. Говорете с вашите близки, роднини, колеги и приятели и съберете подписите на хората около вас. Когато сте готови, ни пишете във Фейсбук или ни изпратете мейл на info@spasisofia.org, за да се уговорим как да ни предадете попълнените бланки.

Изтеглете исканията на подписката в .pdf Изтеглете бланката в .pdf

Ще се променят ли нещата? Ще спрем ли да бързаме за последното метро или трамвай? Ние тепърва започваме, а вие готвите ли сте да се включите? Гражданите на София сме двигател на промяната! Заедно!

Ще има ли София нощен транспорт?

Помните нощния транспорт, нали? Е, и ние не сме го забравили. Всъщност през последните месеци работихме усилено, за да подготвим нашето предложение и да го внесем в Столична община и в Центъра за градска мобилност.

Нощен транспорт с шест линии ще кръстосва София

Всъщност идеята за нощен транспорт в София не е нова. Още през 2009г. Общината, след настояване на граждански организации, въвежда експериментално автобусно движение през нощта. Първо по линия 94, а след това по 3, специално създадени за целта линии, които се пресичаха в центъра на града. За съжаление този експеримент се оказа изцяло неуспешен и скоро след започването ѝ, авантюрата нощен транспорт приключи.