Browse By

Именник на дарителите

Тук са изброени всички наши дарители, решили да помогнат да направим заедно София едно по-добро място за живеене. Последно обновен на 26 ноември 2018г.

 1. И.К. – 10 евро
 2. П.Е. – 20 евро
 3. Р.Г. – 5 евро
 4. В.М. – 10 евро
 5. С.С. – 10 евро
 6. С.Д. – 15 евро
 7. А.К. – 15 евро
 8. Д.Д. – 25 евро
 9. М.Т. – 10 евро
 10. Л.С. – 1,5 евро
 11. З.Ф. – 40 евро
 12. М.Н. – 10 евро
 13. М.М. – 25 евро
 14. И.М. – 5 евро
 15. П.Т. – 10 евро
 16. Р.Б. – 50 евро
 17. А.Д. – 20 лв
 18. анонимен – 20 лв
 19. Й.Н. – 20 лв
 20. А.Б. – 20 лв
 21. Н.Л. – 20 лв
 22. Ц.К. – 20 лв
 23. анонимен – 20 лв
 24. А.В. – 20 лв
 25. Г.Ц. – 20 лв
 26. анонимен – 20 лв
 27. анонимен – 80 лв
 28. Г.Б. – 20 лв
 29. К.С. – 20 лв
 30. анонимен – 20 лв
 31. Б.М. – 20 лв
 32. Ц.Е. – 20 лв
 33. И.К. – 10 евро
 34. И.Г. – 20 лв
 35. Б.П. – 10 лв
 36. И.А. – 20 лв
 37. П.А. – 20 лв
 38. В.Х. – 20 лв
 39. Атанас Боиклиев – 30 лв
 40. А.А. – 15 евро
 41. Милва Минова – 20 евро
 42. Й.П. – 60 лв
 43. М.М. – 40 лв
 44. Михаил Иванов – 100 лв
 45. М.М. – 60 лв
 46. С.З. – 20 лв
 47. Р.Г. – 3,5 евро
 48. И.Т. – 50 евро
 49. А.Т. – 3 евро
 50. Р.К. – 1,10 евро
 51. С.Б. – 100 евро
 52. В.Ф. – 20 лв
 53. И. Н. – 600 лв
 54. М.П. – 10 евро
 55. С.С. – 10 евро
 56. П.И. – 25 евро
 57. М.В. – 33 евро
 58. И.П. – 50 евро
 59. Л.К. – 200 лв
 60. анонимен – 20 лв
 61. анонимен – 20 лв
 62. И.П. – 50 евро
 63. К.М. – 20 лв
 64. Г.М. – 100 лв
 65. М.Д. – 100 лв 
 66. Т.Д. – 25 евро
 67. С.Й. – 10 евро
 68. В.Д. – 10 евро
 69. Венета С. – 3 евро за чист въздух
 70. Д.Д. – 2 евро
 71. Р.В. – 10 евро
 72. С.С. – 10 евро
 73. И.А. – 40 лв 
 74. К.К. – 20 лв
 75. А.В. – 20 лв
 76. анонимен – 20 лв
 77. Траян А. – 20 лв за чист въздух
 78. Траян А. – 20 лв за чист въздух
 79. Е. – 20 лв
 80. Д.Д. – 20 лв
 81. С.С. – 10 евро
 82. И.Г. – 250 евро
 83. анонимен – 20 лв
 84. А. – 20 лв
 85. Д.И. – 20 лв
 86. Д.К. – 20 лв
 87. П.И. – 25 евро
 88. Н.Б. – 20 евро
 89. анонимен – 20 лв
 90. К.С. – 10 лв
 91. Д.К. – 20 лв
 92. Стоян Баумайер – 100 евро за чист въздух
 93. С.С. – 10 евро
 94. К.М. – 20 лв
 95. С.С. – 10 евро
 96. Елена Г. – 50 евро за чист въздух
 97. Т.Ч. – 20 лв
 98. М.М. – 10 евро
 99. Р.Т. – 50 евро
 100. Богомил Г. – 10 евро
 101. Иван С. – 7.50 евро за чист въздух
 102. Станислав С. – 10 евро
 103. Симеон П. – 5 евро
 104. Георги К. – 30 евро
 105. Стефка К. – 10 евро
 106. Йордан Г. – 20 лв за чист въздух
 107. С.С. – 100 лв
 108. Любомир Д. – 20 лв
 109. Бенямин Ч. – 20 лв
 110. Димитър С. – 10 евро
 111. Камелия С. – 10 евро
 112. Станислав С. – 10 евро
 113. Любо Д. – 20 евро
 114. Стефка К. – 10 евро
 115. Димитър С. – 10 евро
 116. Камелия С. – 10 евро
 117. Станислав С. – 10 евро
 118. Борислав О. – 20 евро
 119. Гергин Б. – 5 евро
 120. Методи Т. – 10 евро
 121. Димитър Д. – 10 евро
 122. Георги Б. – 10 евро
 123. Денис Л. – 25 евро
 124. Минчо П. – 25 евро
 125. Атанас Б. – 20 евро
 126. Златан Д. – 5 евро
 127. Светослав С. – 20 лв
 128. Димитър К. – 20 лв
 129. Георги И. – 20 лв
 130. Георги Д. – 20 лв
 131. Мартин Х. – 20 лв
 132. Емил Ц. – 20 лв
 133. анонимен – 20 лв
 134. Кирил Д. – 20 лв
 135. Теодора Д. – 10 лв
 136. Владимир В. – 100 лв
 137. Калоян С. – 20 лв
 138. Славян П. – 100 лв
 139. Вестернахер – 1000 лв
 140. Нестор А. – 10 евро
 141. Кирил Цв. – 10 евро
 142. Кристина В. – 10 евро
 143. Виктор М. – 10 евро
 144. Стефка К. – 10 евро
 145. Димитър С. – 10 евро
 146. Камелия Ст. – 10 евро
 147. Георги В. – 100 лв
 148. Стоян И. – 20 лв
 149. Станислав Ст. – 10 евро
 150. Димитър Д. – 10 евро
 151. анонимен – 10 евро
 152. Виктор М. – 10 евро
 153. Кристина В. – 10 евро
 154. Милослав А. – 10 евро
 155. Стефка К. – 10 евро
 156. Димитър С. – 10 евро
 157. Станислав Ст. – 10 евро
 158. Камелия Ст. – 10 евро
 159. Димитър Д. – 10 евро
 160. Виктор М. – 10 евро
 161. Христо К. – 5 евро
 162. Кристина В. – 10 евро
 163. Милослав А. – 10 евро
 164. Стефка К. – 10 евро
 165. Димитър С. – 10 евро
 166. Камелия С. – 10 евро
 167. Станислав С. – 10 евро
 168. Димитър Д. – 10 евро
 169. Деница Д. – 10 евро
 170. Иван Д. – 10 евро
 171. Давит Карапетян – 25 евро за чист въздух
 172. Диана К. – 25 евро
 173. Тихомир Матеев – 100 евро за чист въздух
 174. Васил Й. – 5 евро
 175. Явор Р. – 10 евро за чист въздух
 176. Марта Д. – 20 евро за чист въздух
 177. Петър П. – 20 лв за чист въздух
 178. Надежда – 20 лв за чист въздух
 179. Ивайло И. – 20 лв за чист въздух
 180. Любомир В. – 20 лв за чист въздух
 181. Иван А. – 20 лв за чист въздух
 182. Калоян С. – 20 лв за чист въздух
 183. Георги М. – 50 лв за чист въздух
 184. Любомир Т. – 50 лв за чист въздух
 185. Ангел Н. – 20 лв за чист въздух
 186. Димана Д. – 50 лв за чист въздух
 187. Николай Б.  – 10 лв за чист въздух
 188. Таньо С. – 20 лв за чист въздух
 189. Бойко Д. – 20 лв за чист въздух
 190. Калоян Р. – 50 лв за чист въздух
 191. Едуард Ш. – 40 лв за чист въздух
 192. Ася С. – 30 лв за чист въздух
 193. Траян А. – 6 евро за чист въздух
 194. Пламен Гачев – 10 евро за чист въздух
 195. Атанас Р. – 20 лв за чист въздух
 196. Атанас В. – 20 лв за чист въздух
 197. Бойко Димитров – 10 евро за чист въздух
 198. Красимир И. – 20 лв за чист въздух
 199. Ангел А. – 20 лв за чист въздух
 200. Ивайло А. – 15 евро за чист въздух
 201. Йордан Георгиев – 50 евро за чист въздух
 202. Дора М. – 35 лв за чист въздух
 203. Василия К. – 100 лв за чист въздух
 204. Филип С. – 50 лв за чист въздух
 205. Георги М. – 30 евро за чист въздух
 206. Георги Й. – 25 евро за чист въздух
 207. Наталия Д. – 20 лв за чист въздух
 208. Траяна Н. – 50 лв за чист въздух
 209. Ида Г. – 10 лв за чист въздух
 210. Радостина Г. – 100 лв за чист въздух
 211. Милена Т. – 20 лв за чист въздух
 212. Милен Цв. – 10 лв за чист въздух
 213. Вестернахер – 1000 лв за чист въздух
 214. Анна П. – 25 евро за чист въздух
 215. Кирил М. – 10 евро за чист въздух
 216. Станислав Стратиев – 25 евро за чист въздух
 217. Пламен П. – 10 евро за чист въздух
 218. Георги Б. – 6 евро за чист въздух
 219. Бояна П. – 10 евро за чист въздух
 220. Методи Т. – 10 евро за чист въздух
 221. Емил В. – 25 евро за чист въздух
 222. Бяла Лодка ЕООД – 50 евро за чист въздух
 223. Пламен С. – 25 евро за чист въздух
 224. Петя С. – 20 лв за чист въздух
 225. Сава Дж. – 20 лв за чист въздух
 226. Константин И. – 50 лв за чист въздух
 227. Елена Вл. – 10 евро за чист въздух
 228. Христелина И. – 15 евро за чист въздух
 229. Христо Ш. – 50 евро за чист въздух
 230. Рада П. – 10 евро за чист въздух
 231. Яна К. – 20 лв за чист въздух
 232. Милена Зл. – 20 лв за чист въздух
 233. Иван М. – 10 лв за чист въздух
 234. Максим Х. – 75 лв за чист въздух
 235. Иван Н. – 5 евро за чист въздух
 236. Руси Р. – 10 евро за чист въздух
 237. Виктор С. – 50 лв за чист въздух
 238. Яна К. – 20 лв за чист въздух
 239. Христина Н. – 20 лв за чист въздух
 240. Иван Я. – 10 лв за чист въздух
 241. Нели П. – 30 лв за чист въздух
 242. Венци – 20 лв за чист въздух
 243. Полина Н. – 150 лв за чист въздух
 244. Николай Н. – 100 лв за чист въздух
 245. Ирина Х. – 5 евро за чист въздух
 246. Тихомир М. – 75 евро за чист въздух
 247. Момчил Я. от Libe.BG – 80 лв за чист въздух
 248. Станимира Г. – 50 лв за чист въздух
 249. анонимен – 20 лв за чист въздух
 250. Кирил Д. – 50 лв
 251. Кристина В. – 10 евро
 252. Виктор М. – 10 евро
 253. Милослав А. – 10 евро
 254. Стефка К. – 10 евро
 255. Димитър С. – 10 евро
 256. Камелия Ст. – 10 евро
 257. Станислав С. – 10 евро
 258. Пламен Г. – 10 евро
 259. Ивайло А. – 15 евро
 260. Димитър Д. – 10 евро
 261. Росен М. – 10 евро
 262. Ангел Й. – 10 евро
 263. Кристина В. – 10 евро
 264. Виктор М. – 10 евро
 265. Милослав А. – 10 евро
 266. Стефка К. – 10 евро
 267. Димитър С. – 10 евро
 268. Камелия Ст. – 10 евро
 269. Стефан И. – 10 лв
 270. Екатерина В. – 10 евро
 271. Борис К. – 20 евро
 272. Симеон Ч. – 15 евро за чист въздух
 273. Елена Ц. – 20 лв за чист въздух
 274. Георги Й. – 10 евро за чист въздух
 275. Елена Г. – 50 евро за чист въздух
 276. Теодор Ц. – 25 евро за чист въздух
 277. Красимира П. – 10 лв за чист въздух
 278. Станислав С. – 10 евро
 279. Павел К. – 20 лв за чист въздух
 280. Христо К. – 20 лв за чист въздух
 281. Димитър Д. – 10 евро
 282. Христо Х. – 4 евро
 283. Нина Н. – 10 евро
 284. Златан Д. – 5 евро
 285. Явор И. – 10 евро
 286. Марта А. – 25 евро
 287. Д. Попов – 10 евро
 288. Христо К. – 5 евро
 289. Лилия Г. – 40 лв за чист въздух
 290. Дани Н. – 20 лв за чист въздух
 291. Мария С. – 40 лв за чист въздух
 292. Лили Р. – 8 евро за чист въздух
 293. Стефка Е. – 20 евро за чист въздух
 294. Катерина Х. – 50 евро за чист въздух
 295. Емил Т. – 60 евро за чист въздух
 296. Росица Д. – 10 евро за чист въздух
 297. Таня Д. – 30 евро за чист въздух
 298. Ния К. – 40 лв за чист въздух
 299. Анна М. – 250 лв за чист въздух
 300. Драгослав П. – 50 лв за чист въздух
 301. Велина Н. – 50 лв за чист въздух
 302. Милена К. и Боян Г. – 50 лв за чист въздух
 303. Светлозар А. – 50 лв за чист въздух
 304. Красимир Й. – 50 лв за чист въздух
 305. Ася С. – 50 лв за чист въздух
 306. Димитър Д. – 100 лв за чист въздух
 307. Денница К. – 100 лв за чист въздух
 308. Мариета Колева – 50 евро за чист въздух
 309. Валентин Ст. – 40 лв за чист въздух
 310. М. Селиктар – 100 лв за чист въздух
 311. Ева – 150 лв за чист въздух
 312. Иван С. – 25 евро
 313. Велизар В. – 1,5 евро
 314. Стефан Б. – 10 евро
 315. анонимен – 44 лв за чист въздух
 316. Михаил В. – 50 лв за чист въздух
 317. Тихомир И. – 50 лв за чист въздух
 318. Веселин П. – 11 евро за чист въздух
 319. Нели К. – 20 лв за чист въздух
 320. Елефант Букстор – 10 лв
 321. анонимен – 50 лв за чист въздух
 322. Виолета Б. – 3 евро
 323. Живко Г. – 100 лв за чист въздух
 324. Маргарита Ц. – 50 лв за чист въздух
 325. Мартин М. – 10 лв за чист въздух
 326. Христо К. – 5 евро
 327. Ясен М. – 10 евро
 328. Виктор М. – 10 евро
 329. Кристина В. – 10 евро
 330. Диана К. – 20 евро за чист въздух
 331. Благовеста К. – 20 лв за чист въздух
 332. Георги Ж. – 5 евро за чист въздух
 333. Милин Дж. – 20 лв за чист въздух
 334. Милослав А. – 10 евро
 335. Георги И. – 10 евро
 336. Стефка К. – 10 евро
 337. Димитър С. – 10 евро
 338. Камелия С. – 10 евро
 339. Станислав С. – 10 евро
 340. Цветелина Г. – 20 лв за чист въздух
 341. Антон С. – 60 лв за чист въздух
 342. Таня Г. – 50 лв за чист въздух
 343. Димитър Д. – 10 евро
 344. Маргарит Р. – 10 евро
 345. Елефант Букстор – 10 лв
 346. Борис П. – 50 лв за чит въздух
 347. А. Асенов – 100 лв за чист въздух
 348. Христо К. – 5 евро
 349. Емил Р. – 10 евро
 350. анонимен – 80 евро
 351. Виктор М. – 10 евро
 352. Велимира В. – 10 евро
 353. Марио М. – 20 лв
 354. Пламен И. – 10 евро
 355. Марта Д. – 50 евро
 356. Роберто В. – 5 евро
 357. Екатерина М. – 20 евро
 358. Емил А. – 20 евро
 359. Любомир З. – 10 евро
 360. Милослав А. – 10 евро
 361. Димитър С. – 10 евро
 362. Камелия С. – 10 евро
 363. Станислав С. – 10 евро
 364. Димитър Д. – 10 евро
 365. Христо К. – 5 евро
 366. Илия Р. – 10 евро
 367. Калоян С. – 20 лв
 368. Иван Й. – 20 лв
 369. Рубен Л. – 40 лв
 370. Кристиян Й. – 20 лв
 371. Иво – 10 лв
 372. Невянак П. – 20 лв
 373. Елефант Букстор – 10 лв
 374. Слав В. – 20 лв
 375. Георги П. – 50 евро
 376. Лилия Г. – 20 лв
 377. Кристина В. – 10 евро
 378. Виктор М. – 10 евро
 379. Пламен И. – 10 евро
 380. Емил А. – 20 евро
 381. Милослав А. – 10 евро
 382. Любомир З. – 10 евро
 383. Димитър С. – 10 евро
 384. Камелия С. – 10 евро
 385. Фондация Фактор – 68 лв за чист въздух
 386. Младен Р. – 20 лв за чист въздух

Огромни благодарности на всеки един от вас!

Вашата подкрепа в думи:

Смятам, че идеите, които предлагате, са пътят за придобиването на европейска вид на града ни. Моля дарението ми да бъде насочено за популяризиране на вашата петиция за премахване на паркинга пред Св. Александър Невски.

Защото ми омръзна да гледам мърляви и нагли изпълнения на инфраструктурните (и не само) строежи и „ремонти“! Искам София да стане истинска европейска столица, а България нормална държава. Благодаря ви за усилията

София – по-добър град за живеене. Това е кауза, която явно взимате присърце и полагате истински усилия. Затова заслужавате нашата подкрепа!

Реших да ви подкрепя поради факта ,че Вие наистина променяте нещата с които се захванете към по-добро.

Има нужда от активисти като вас, които се борят за общото благо! Имаме нужда от чист въздух и това не е толкова трудно постижимо за общината… Успех с инициативата! Давайте гласност, защото медиите надали ще го направят.

Инициативи с последователен, професионален подход и общественополезен характер трябва да се насърчават по всякакъв начин.

София има нужда от хора като вас

Харесва ми това, което правите за града!

Виждам че правите нещо 🙂

Имате страхотни реални резултати и добре обосновани идеи! Благодаря!

Трябва да има повече хора като вас! Поздрави от състудент зад граница!

Вие сте моята надежда за промяна. Продължавайте все така неуморимо.

за да живея в по-хубав град 🙂

Смятам, че вършите полезна работа.

От няколко години следя работата ви и съм впечатлен от постоянството, усърдието, професионализма и себеотдаването! Продължавайте в същия дух, София и България имат нужда от млади хора като вас!

Вършите страхотна работа, ползите от която се виждат от всички

Борите се за решаване на проблемите на София по един систематичен начин, достоен за уважение и подкрепа.

Заради упоритостта и методичността ви

Защото го заслужавате 😉

Страхотна работа с плана за модерни обозначения в метрото 🙂

Правите нещо добро

Подкрепям, защото е хубаво, че някой влага усилия и нощната линия показва, че усилията се изплащат

Подкрепям повечето от вашите каузи. Смятам, че Вие добре компенсирате за липсата на активно гражданско общество в София!

Вярвам във вашата кауза!

Единствено вие казвате истината за безобразията на Фандъкова и СО. Продължавайте все така.